SIKÇA KARŞILAŞILAN SORULAR VE CEVAPLARI

Tanık Ne Zaman Dinlenir?


Tanık davetiye ile çağrılır. Ancak, davetiye gönderilmeden taraflarca hazır bulundurulan tanık da dinlenir. Şu kadar ki, tanık listesi için kesin süre verildiği ve dinlenme gününün belirlendiği hâllerde, liste verilmemiş olsa dahi taraf, o duruşmada hazır bulundurursa tanıklar dinlenir. (HMK 243 Md.)

Taraflar Tanıklarını Hazır edeceğiz diyebilir mi?


Tanıkların taraflarca hazır edilmesini zorunlu kılan bir kural yoktur. Aksinin kabulü adil yargılanma hakkının kısıtlanması ve eksik inceleme sonucunu doğurur. Tarafların tanıklarını hazır bulunduracaklarına dair beyanlarının da hukukî bir değeri yoktur. Tanıkların duruşmada hazır bulundurulmaları için taraflara verilen kesin mehilin de kanunî bir değeri olmaz. Zira hiç kimse kendi tanığını zorla getiremez. Halbuki kesin süre bir kimsenin yapabileceği bir iş veya işlem için verilebilir. Bu konuda ancak beher tanık için mahkemenin takdir edeceği paranın çağrı giderleriyle beraber kaleme yatırılması amacıyla delil gösterene süre verilebilir (HGK’nın 20.05.1964 tarihli ve 8/232-377 sayılı kararı). - YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas : 2017/446 Karar : 2020/1045 Tarih : 12.11.2020

Kesin Süreye Rağmen Tanık Dinlenir mi?


Celse Talikine yani duruşmanın uzamasına Neden Olmayacak Şekilde Tanıklarını Hazır Eden tarafın Bildirdiği Tanıkların Dinlenebilir. -

  • Bkz : T.C. YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ E. 2012/3724 K. 2012/20653 T. 10.9.2012

Mevduat (Vadeli) Banka Hesabından Kesilen Stopaj Geri Alınır mı?


Mevduat (Vadeli) banka hesabınızdan kesilen stopaj bedellerini geri alabilirsiniz.

Bunun için ilgili bankaya gidip stopaj hesap dökümünü istemeniz, bu döküman ile birlikte iade dilekçenizi vergi dairesine vermeniz gereklidir. Fakat bu iade bedeli nakit olarak sizlere verilmemektedir. Mahsup için kullanılmaktadır.

Mirasın Reddi için süre varmıdır?


Evet vardır.

Mirasçılar, vefat tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkemeye başvurarak mirası koşulsuz ve şartsız red edebilir.

3 Ay İçinde mirası red etmezsek ne olur?


Mirası kabul etmiş sayılırsınız.

Miras dediğimiz sadece alacaklar aklınıza gelmesin, Borçlarda size miras kalacaktır. Eğer üç aylık red etme süresini geçirirseniz, eğer miras bırakan kişi borca batık ise ve size karşı bu konuda borç bildirgesi gelmiş ise borç bildirgesi gönderene karşı mahkemeden "mirasın hükmen reddi" ni isteyebilirsiniz. Bunun süresi yoktur.

Param yok, gelirim yok dava açabilir miyim?


Evet. Bu durumu belgelendirmeniz gereklidir. Ayrıca mahkemeden "ileride haksız çıkan tarafa yükletilmek üzere" adli yardım (adli müzaharet) talep etmelisiniz.

Yine bulunduğunuz yerde ki Baro'ya başvurarak, ücreti baro tarafından karşılanmak üzere size Avukat tayin edilmesini isteyebilirsiniz. Bu konu ile ilgili size en yakın Baro'ya başvurup bilgi almanızı tavsiye ederiz.

Babalık davasını kim yada kimler, kime karşı açabilir?


Babalık davasını Türk Medeni Kanununun 301. Maddesine göre anne ve çocuk açabilir.

Babanın soy bağını belirlemek için babaya, baba ölmüşse dava babanın mirasçılarına karşı, mirasçıları da yoksa devlete karşı açılır. Dava açan anne ve çocuksa cumhuriyet savcısına ve hazineye, ana tarafındansa kayyıma, kayyım tarafından dava açılır ise anaya ihbar edilir.

Babalık davasında DNA Testi zorunlu mudur?


Bu davalarda DNA Testi zorunlu değildir. Fakat, gelişen teknoloji sayesinde %100'e yakın sonuçlar alındığından DNA testinin yapılması bu dava için önemli yer tutmaktadır. Eğer, baba olduğu söylenilen kişi bu testi yapmaktan kaçınıyor ise mahkeme bu testin yapılması için zorlayıcı tedbirler alabilir ya da Medeni Kanun 284/2 maddesi gereğince aleyhine tespit kararı verebilmektedir.

Çocuğum boşandığım eşimin üzerine kayıtlı. Gerçek babası üzerine nasıl kayıt ettirebilirim?


Bunun için, nüfusta görünen baba tarafından nesebin reddi davası açılmalıdır.

Çocuğum gerçek anne veya babası üzerine kayıtlı değil yada çocuğumu nüfusa bildirmedim? Bu suç mudur?


Evet suçtur.

  • TCK Madde 231 : (1) Bir çocuğun soybağını değiştiren veya gizleyen kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Özen yükümlülüğüne aykırı davranarak, sağlık kurumundaki bir çocuğun başka bir çocukla karışmasına neden olan kişi, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
  • Vekalet için gerekli belgeler nelerdir?


    Vekaletname, Noter aracılığı ile çıkarılır. Avukata vekalet verebilmeniz için

  • Vekalet vereceğiniz Avukata ait bilgiler (ad,soyad,adres,bağlı bulunduğu barosu,baro sicili,tc numarası) ve size ait resimli ve yıpranmamış nüfus cüzdanı yanınızda olsun. Boşanma davası için vekalet verecek iseniz yanınızda 2 adet vesikalık resim bulundurunuz.