izale-i Şuyu Davası (Ortaklığın / Paydaşlığın Giderilmesi)


Taşınmaza (gayrimenkule) ortak mülkiyet olarak sahip olan hissedarların mallarının aynen taksim edilmesi veya mahkemece satılarak bedellerinin hissedarlar arasında payları nispetinde paylaştırılmasına izale-i şuyu veya ortaklığın / paydaşlığın giderilmesi denir.

Taşınmaza (gayrimenkule) miras ya da satış yolu ile hissedar olmak önemli değildir. Bu dava yolu ile taşınmaz mala hissedar olan herhangi bir kişinin mahkemeye başvurması yeterlidir.

Bu dava davalı karşı tarafın "ben ortaklığın giderilmesini istemiyorum" ya da "ben satılmasına rıza göstermiyorum" demesi önemli değildir.

Ortak malın taksimi aynen mümkün olmuyor ise mahkemece satılarak bedellerinin paylaştırılacağı M.K 628 maddesinde belirtilmiştir.

İzale-i şuyu davasında temel amaç ortaklar arasında çıkan anlaşmazlıkların ve uyuşmazlıkların mahkeme yolu ile ortaklıklarının giderilerek çözülmesidir.

Söz konusu taşınmazın bölünebilir nitelikte olması halinde mahkemece taşınmazın aynen paylaştırılmasına,aksi durumda açık arttırma yolu ile satılmasına karar verilir.

Aynen taksim: Müşterek malın paydaşlar arasında payları nispetinde aynı nitelikte ve aynı değerde somut olarak bağımsız parçalara ayrılmasına denir.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN HUKUK BÜROMUZ AVUKATLARI İLE GÖRÜŞÜNÜZ
(İLETİŞİM SAYFAMIZA GEÇMEK İÇİN TIKLAYINIZ)