TÜKETiCi SORUNLARI HAKEM HEYETLERiNiN ÇALIŞMA ESASLARISatın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır. Görüşmelerinizi yazılı bir dil ile yetkililere iadeli-taahhütlü posta ile göndermeniz iyi olacaktır.
Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (iade, değişim, tamir, özür kadar değerinden indirilmesi, bedel iadesi vb.) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi görüştüğünüz kişiye mümkünse yazı ile bildirmeyi unutmayınız
Sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan; Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine, başvurabilirsiniz...
Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.

HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR, YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME NERESİDİR?Tüketicilerin 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dan kaynaklanan uyuşmazlıklarının çözüm yerleri; tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri dir. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri illerde Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, ilçelerde Kaymakamlık bünyesinde oluşturulmuştur Tüketici Mahkemeleri ise Ankara, İstanbul, İzmir Adana, Antalya, Bursa, Samsun, Konya, Mersin ve Kayseri illerinde kurulmuştur. Bu iller dışındaki il ve ilçelerde başvurular Tüketici Mahkemesi sıfatı ile Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapılmalıdır. Bu mahkemelerde açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.

BAŞVURUNUN PARASAL SINIRI ve GÜNÜ NEDİR? NEREYE BAŞVURABİLİRİM?2017 Yılı; İl Tüketici Hakem Heyetlerinin parasal sınırları 3.610 TL'nin altındaki meblağlardaki uyuşmazlıkları, İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin parasal sınırları 2.400 TL'nin altındaki meblağlardaki uyuşmazlıkları kapsayacak şekilde arttırılmıştır.
Bu miktarlar altında bulunan uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulması zorunludur. Bu heyetin vereceği karar tarafları bağlar. Taraflar bu karara karşı tebliğden itibaren 15 gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirler. (Parasal sınır her yıl DİE’nin TEFE’de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır. Bu sınırı bulunduğunuz yerdeki hakem heyetinden öğrenebilirsiniz)
Bu değer altında lehinize verilen kararları İcra Dairelerinde “ilamlı” olarak takibe başvurabilirsiniz.
Belirlenen miktarlar üzerindeki uyuşmazlıklarda ise Tüketici Sorunları Hakem Heyetine başvurulabileceği gibi doğrudan Tüketici Mahkemesine (bu mahkeme yoksa Tüketici Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi'ne)de başvurulabilir. Bu değer ve üzerindeki uyuşmazlıklar için Hakem Heyetinin vereceği karar bağlayıcı olmayıp delil niteliği taşıdığından, taraflarca benimsenmemesi halinde yine Tüketici Mahkemesine başvurulması gerekecektir.
Ayrıca bu miktarlar üzerindeki uyuşmazlıklarda Tüketici Sorunları Hakem Heyeti tarafından lehinize verilmiş olan kararı direkt olarak İcra Dairelerinde “ilamsız” olarak karşı tarafa ödeme emri gönderebilirsiniz. Fakat bu ödeme emrine yapılacak olan itiraz halinde süresi içinde yine Tüketici Mahkemelerine dava açmak zorundasınız. İtiraz edilmeyen ödeme emri kesinleşir.

BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgelerle (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) nüfus cüzdanınızın fotokobisi ile birlikte bizzat veya posta yolu ile başvurabilirsiniz.
Tüketici Mobil imza sahibi ise http://tuketicisikayeti.tuketici.gov.tr web sayfası üzerinden tüketici şikayette bulunabilir. Bu durumda yapılan başvuru Tüketicinin ikamet ettiği yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine düşer. Mobil imza sahibi olmayan tüketiciler ise yine bu site üzerinden yaptıkları başvuruların pdf dokumanının çıktısı alıp, imzalayıp belgelerle birlikte ikamet ettiği yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyetine 15 gün içersinde teslim etmesi gerekmektedir.

Yazılı dilekçenizde,
• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,
• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,
• Ne kadar para ödediğinizi,
• Sorunun ne olduğunu,
• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,
• Ne yapılmasını istediğinizi anlatın.

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADARDIR?Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz.
Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından karşılanır.
Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır. Fakat Avans alınmaktadır.

DEĞERLENDİRME SÜRESİ NE KADARDIR?Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 3 ay içinde karara bağlanır.
Kararlar, alındığı tarihten itibaren 5 gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.
Hakem Heyeti kararlarının taraf ve sonuçlarını gösterir listeler, İllerde İl Müdürlükleri, İlçelerde Kaymakamlıklarda duyuru panolarında aylık olarak ilan edilir.

AYIPLI MAL VE HİZMET NEDİR? MAL AYIPLI İSE NE YAPMALIYIM?Satın aldığınız bir mal ya da hizmet, ambalajında, tanıtım ve kullanma kılavuzunda veya yapılan ilan ve reklamlarda var olduğu söylenen özellikleri taşımıyor, bu durum kusur oluşturuyorsa ayıp olarak adlandırılmaktadır.

Satın aldığınız malda bu tür ayıpları fark etmeniz durumunda 30 gün içerisinde satıcıya bu kusuru yazılı olarak bildirmek suretiyle ;
Ödediğiniz bedelin iadesini
Malın yenisi ile değiştirilmesini
Ayıp oranında bedel indirimini
Ücretsiz tamirini isteyebilirsiniz.

Malın kullanımı sırasında sonradan ortaya çıkan gizli ayıplarda ise süre iki yıldır.
Satıcı yukarıda bahsedilen seçimlik hakkınızdan birini kabul etmez ise;

GARANTİ BELGESİSatın alınan mallarda ileride oluşabilecek arızalara karşı Tüketiciler garanti belgesi ile koruma altına alınmıştır. Garanti süresi 2 yıldan az olamaz ve malın satış tarihinden itibar başlar. Garanti belgenizi mutlaka onaylatın Garanti süresi içinde garanti kapsamından olan arızaların onarımı için tüketiciden hiçbir şekilde ücret talep edilemez.

Garanti süresi içinde
1 yıl içinde aynı arızanın 2 den fazla olması
1 yıl içinde farklı arızaların 4 den fazla olması
Garanti süresi boyunca 6 dan fazla arıza yapması
Tamir süresi 30 iş gününü geçtiği durumlarda

Tüketiciler;
1.Malın yenisi ile değiştirilmesini
2.Ödemiş oldukları bedelin iadesini
3.Ayıp oranında bedel indirimi isteyebilir

Bu hakların kullanılabilmesi için arıza ürünü YETKİLİ SERVİS’e tamir ettirmek ve tamir işlerini ibraz etme zorunluluğu vardır.
Başvurunuz halinde satıcı veya yetkili servis yukarıdaki taleplerinizden birini kabul etmez ise bu hakkınızı Tüketici Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemesi’ne aldığınız ürüne ait belgeler ile başvurarak kullanabilirsiniz.


NOT: TÜKETİCİ HAKLARINIZDAN FAYDALANMAK İÇİN GARANTİ BELGESİ, FATURA VEYA FİŞ ALINIZ…
AYRINTILI BİLGİ İÇİN HUKUK BÜROMUZ AVUKATLARI İLE GÖRÜŞÜNÜZ
(İLETİŞİM SAYFAMIZA GEÇMEK İÇİN TIKLAYINIZ)Bu yazının bazı kısımları için İzmit Kaymakamlığı, Çankaya Kaymakamlığı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı web Sitesinden kaynak alınmıştır.

Hukuk Haberleri

Tarih Kaynak Haber Başlığı
13.Ağustos.2008 Sabah Kocanın yüzüne tükürmek boşanma nedeni
13.Ekim.2007 Sabah İlişkiye girilmemişse evlilik iptal
UYAP SMS'ye üye ol dava bilgileriniz cebinize gelsin

Mevzuat - Kanun Aramevzuat arama

Faydalı Bilgiler...

Yardımcı Belgeler...

Kültür Sanat

Türkiye Barolar Birliği
Kocaeli Barosu
Site Meter